PEM-VRI-N00108 Sjøflyet Latham i Tromsø

I 1928 organiserte Umberto Nobile en ekspedisjon med luftskipet «Italia». Skipet havarerte og en av verdens største internasjonale polarredningsaksjoner ble igangsatt. Amundsen sa seg villig til å delta i letingen etter overlevende fra «Italia», og den franske stat stilte en flybåt, «Latham», til disposisjon.

«Latham» forlot Tromsø 18. juni 1928. Et par timer etter avreisen oppfanget en kullbåt fra Svalbard svake nødsignaler som ble antatt å komme fra «Latham». Det er antatt at flyet ble tvunget ned som følge av dårlig vær, og at det havarerte i nærheten av Bjørnøya. Da det senere drev inn noen vrakdeler, en flottør og en bensintank, og det ble bekreftet at disse stammet fra «Latham», kunne en ikke lenger håpe på at Amundsen hadde berget seg i land et eller annet sted i Ishavet. Bensintanken viste tegn til å ha blitt forsøkt reparert.

Kilde: Tromsø-Minner nr. 4 1983, ISSN 0800-0247.

Kilde: no.wikipedia.org/wiki/Roald_Amundsen#S.C3.B8ket_etter_Nob…

On the 6 June 1928 the Latham 47.02 was tasked to help search for the airship Italia which earlier on the 25 May 1928 had crashed on pack ice in the Arctic Ocean just north of Spitsbergen. The aircraft, piloted by Norwegian Leif Dietrichson and Frenchman René Guilbaud, picked up the explorer Roald Amundsen and a colleague at Bergen. On the 18 June the aircraft left Tromsø, Norway to fly across the Barents Sea; it disappeared without a trace. Later, 31 August the same year, the torn off port float was found off the coast of Troms, and a large gasoline tank were found on Haltenbanken in October.

Source: en.wikipedia.org/wiki/Latham_47

Foto: Vilhjelm Riksheim.

Har du mer informasjon om dette bildet? Kontakt: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *